Norske flagg

Norske flagg

En lang rekke hengende, norske flagg med himmelen som bakgrunn.