Ruter kontorbygning

Ruter kontorbygning

Ruter-logo på fasaden til administrasjonsbygningen i Oslo.