Helseøkonomi

Helseøkonomi

Foto av norske penger og et stetoskop, som illustrasjonsbilde for helserelatert økonomi.