Høyspenning livsfare

Høyspenning livsfare

Gult skilt ved transformatoranlegg som advarer om høyspenning og livsfare.