Narvik menighetshus

Narvik menighetshus skilting

Inngangspartiet til Narvik menighetshus. Narvik kirke i bakgrunnen.