Katterat-bokstaver

Katterat-bokstaver

Skilting på stasjonsbygningen for Katterat togstasjon.