Skjombrua

Skjombrua

Skjomen bru er ei hengebru i stål som krysser fjorden Skjomen cirka 20 km sør for Narvik i Nordland. Brua er 711 meter lang, med største spenn på 525 meter og seilingshøyde 35 meter. Brua har 9 spenn. Den er en del av europavei 6.