Narvik sykehus

Narvik sykehus telefoto

UNN Narvik (Narvik sykehus) er et fullverdig lokalsykehustilbud til pasienter i Ofoten og deler av Midt-Troms. Tilbudet omfatter generell kirurgi, indremedisin og akuttmottak.