Narvik stadion tribune

Narvik stadion tribune

Tribune ved Narvik stadion. Bilde komponert med område for tekst i himmelen.