Leknes lufthavn

Leknes lufthavn skilt

Skilting ved Leknes lufthavn i Lofoten. Bildet er komponert med henblikk på helside, med masse plass til tekst i skyene.