«Tentamen» på tavla

«Tentamen» på tavla

Ordet «tentamen» skrevet med kritt på grønn skoletavle.