«Lekser» på tavla

«Lekser» på tavla

Ordet «lekser» skrevet med kritt på grønn skoletavle.