«Mobbing» på tavla

«Mobbing» på tavla

Ordet «mobbing» skrevet med kritt på grønn skoletavle.