«Høstferie» på tavla

«Høstferie» på tavla

Ordet «høstferie» skrevet med kritt på grønn skoletavle.