«Hjemmelekser» på tavla

«Hjemmelekser» på tavla

Ordet «hjemmelekser» skrevet med kritt på grønn skoletavle.