«Fravær» på tavla

«Fravær» på tavla

Ordet «fravær» skrevet med kritt på grønn skoletavle.