«Eksamen» på tavla

«Eksamen» på tavla

Ordet «eksamen» skrevet med kritt på grønn skoletavle.