Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fasade

Skilting ved Det kgl. utenriksdepartement.