Oppvåkning

Oppvåkning tekst

Fokus på «Oppvåkning» på informasjonstavle i et sykehus.