BankID-nøkkel

BankID-nøkkel OTP

Velkjent utstyr i forbindelse med bruk av nettbank.