Fare – skytefelt

Fare skytefelt skilt

Skilt som signaliserer fare med bakgrunn i nærliggende skytefelt.