Faktura-/administrasjongebyr bildetyveri

Et faktura-/administrasjonsgebyr på kr 490,- kan synes urimelig. Her får du forklart hvorfor det faktisk er rimelig i denne sammenhengen.

For det første er undertegnedes timepris kr 950,- (år 2018). Altså må mine gjøremål dekke inn tilsvarende beløp.

Undertegnde har titusener bilder å sjekke opp ifbm. bildetyverier. Det tar mye tid. Det må påregnes et kvarter bare for det enkelte bildetyveriet som blir avdekket.

Etter at bildetyveriet er avdekket må det dokumenteres grundig. Deretter må det forfattes et skriv som forklarer overtredelsen, alvoret og som også inneholder dokumentasjonen. Så må det finnes ut av hvem som er den juridiske enheten bak overtredelsen, og deretter hva fakturainformasjonen til enheten er. Dette arbeidet kan ta minst en halvtime.

Deretter skal fakturadetaljene plottes inn, i et fakturasystem som også har sine kostnader, både løpende og evt. også for papirfaktura.

Dermed er et faktura-/administrasjonsgebyr på kr 490,- i underkant av hva det burde være.