Villaveien skole i Narvik, også kalt «gulskola» og «slottet».