Skilting ved Ski stasjon, som er en jernbanestasjon på Østfoldbanen.