Fylkesgrenseskilt for Troms fylke og kommunegrenseskilt for Harstad kommune på samme stang.