Oppdal kulturhus inngangsparti

Kulturbygget i Oppdal.