Norges lover er en norsk, trykket lovsamling med rĂždfarget innbinding som inneholder alle de norske lover som har alminnelig praktisk betydning. En dommerhammer understreker tematikken.