Fokus på «Lov om rett til fotografi» i Norges lover. En dommerhammer er med på å understreke temaet.