Fokus på innledningen til «lov om politiet» i Norges lover. Tittelen er uthevet i rødt.