Komposisjon som passer til å illustrere kjøp og salg mht. til lov og rett.