Leira/Storlitinden (Tustna, Aure), Møre og Romsdal

Tettstedet Leira på nordsiden av øya Tustna (Aure kommune, Møre og Romsdal). Stedet har utviklet seg til å bli sentrum på Tustna, med skole, to dagligvarebutikker, bilverksted og andre servicefunksjoner.