Ordet «dysleksi» stavet med fargefulle bokstaver, omringet av andre, forstyrrende tegn.