«Norges lover» på høykant sett skrått ovenfra, med hvit bakgrunn.