Interkommunal legevakt i Bardu er legevaktsentral og legevakt for Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Ibestad. Legevakta ligger i Bardu helsesenter, sentralt i Setermoen.