Ordet «mobbing» skrevet med kritt på grønn skoletavle.