Ordet «foreldresamtale» skrevet med kritt på grønn skoletavle.