Eidsivating lagmannsrett, Eidsvoll

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter med hovedsete i Hamar tinghus, og rettssteder på Eidsvoll, Gjøvik og Lillehammer.