Luftfoto av Grong tettsted og elvene Namsen og Sanddøla.