Borgarting lagmannsrett

Skilting for Borgarting lagmannsrett.