Veiskilt langs E6 som markerer overgangen til Fauske by/tettsted.