Skilting ved Helgelandssykehuset, som er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF.