Definisjon av «kunde»

En kunde (ifb. brukslisenser for fotografier, illustrasjoner og filmklipp) er sluttbrukeren.

Sluttbrukeren er som regel den minste enheten med eget virksomhetsnummer (organisasjons-/bedriftsnummer/underenhet) som bruken tilknyttes, med mindre annet er avtalt.

Ved kjøp gjennom store og mellomstore virksomheter (mer enn 20 ansatte), mediehus, forlag, reklamebyråer, mediebyråer og dets like, er det virksomhetens minste enhet, organisasjonens siste titulerte ledd (publikasjon eller radio/tv-program osv.) eller byråets kunde som er sluttbruker.

Ta kontakt for å avtale lisens for store organisasjoner.

Sluttbruker må benevnes i bestillingen, om bestillingen gjøres på vegne av sluttbruker, slik at lisensen tilegnes rett bruker.

Kunden kan ikke videreføre lisensen til tredjepart.