Definisjon av «kunde»

En kunde (ifb. brukslisenser for fotografier, illustrasjoner og filmklipp) er sluttbrukeren.

Ved kjøp gjennom mediehus, forlag, reklamebyråer, mediebyråer og dets like, er det byråets kunde eller organisasjonens siste titulerte ledd (publikasjon eller radio/tv-program osv.) som er sluttbruker.

Sluttbruker må benevnes i bestillingen, om bestillingen gjøres på vegne av sluttbruker.