Brukslisens – oppdragsfoto – utvidet

Utgave 2015-06-11A

BRUKSLISENS – AVTALE OM BRUK AV FOTOGRAFISK VERK
PUBLIKASJONER (AVIS, MAGASIN, ÅRSRAPPORTER, NYHETSBREV, PRESSEMELDINGER, FACEBOOK, ETC.)

Ved å ta i bruk verket regnes avtalen som akseptert av kunde/publisist.

VILKÅR

(kortversjon)

Lisensen gjelder for fri, ikke-kommersiell bruk (print og/eller nett). Fotografiet kan ikke videreselges.

Fotografiske verker kan ikke manipuleres uten avtale med fotografen. Verkene kan beskjæres og lett justeres mht farger og kontraster uten nærmere avtale, gitt at det gjøres respektfullt.

Bilder kan under ingen omstendighet brukes i annen sammenheng enn som har vært utgangspunkt for avtalen. Bilder må brukes iht. norsk lov mht. personer og eiendom som er avbildet.

KREDITERING

Alle bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering «Foto: Robin Lund .no». Manglende kreditering faktureres standardhonorar ganger 2. Les mer om kreditering: https://robinlund.no/kreditering/