Brukslisens – oppdragsfoto – publikasjoner (avis/magasin, etc.)

BRUKSLISENS – AVTALE OM BRUK AV FOTOGRAFISK VERK
PUBLIKASJONER (AVIS, MAGASIN, ÅRSRAPPORTER, NYHETSBREV ETC.)

Ved å ta i bruk verket regnes avtalen som akseptert av kunde/publisist.

VILKÅR (kortversjon)

Lisensen gjelder for én gangs bruk i én publikasjon (printutgave og/eller nettutgave).

GJENBRUK

Normert pris for senere gjenbruk er 50 prosent av originalpris per bruk for samme tittel (publikasjon). Ved gjenbruk skal publisist uoppfordret melde fotografen om gjenbruken, slik at at faktura kan utstedes. Oppdager fotografen gjenbruk som ikke er varslet, blir gjenbruken uten forvarsel fakturert med 100 prosent sats.

 

Publisist kan ikke videreselge verket, og skal ikke videreformidle verket til tredjeparter (ut over avtalt publisering).

Fotografiske verker kan ikke manipuleres uten avtale med fotografen. Verkene kan beskjæres og lett justeres mht farger og kontraster uten nærmere avtale, gitt at det gjøres respektfullt.

Bilder kan under ingen omstendighet brukes i annen sammenheng enn som har vært utgangspunkt for avtalen. Bilder må brukes iht. norsk lov mht. personer og eiendom som er avbildet.

 

KREDITERING

Alle bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering «Foto: Robin Lund .no». Manglende kreditering faktureres standardhonorar ganger 2. Les mer om kreditering: https://robinlund.no/kreditering/