Brukslisens – arkivfoto – utvidet

Utgave 2016-09-16A

BRUKSLISENS – AVTALE OM BRUK AV FOTOGRAFISK VERK
KOMMERSIELL BRUK, EGENPROMOTERING (REKLAMEMATERIELL, BROSJYRER, ÅRSRAPPORTER, NYHETSBREV, PRESSEMELDINGER, FACEBOOK, ETC.)

Ved å ta i bruk verket regnes avtalen som akseptert av kunde/publisist.

VILKÅR

Lisensen tillater multi-publisering med gjenbruk, for én kunde, til egenpromotering.

Fotografiet kan ikke videreselges, eller videreformidles ut over egenpromotering i kundens egne kanaler og kommersielle produkter. Bildet kan ikke brukes på produkter for salg. Fotografiske verker skal ikke manipuleres uten avtale med fotografen. Verkene kan beskjæres og lett justeres mht farger og kontraster uten nærmere avtale, gitt at det gjøres respektfullt. Bilder kan under ingen omstendighet brukes i annen sammenheng enn som har vært utgangspunkt for avtalen. Bilder må brukes iht. norsk lov mht. personer og eiendom som er avbildet.

COPYRIGHT & KREDITERING

Fotografen er copyright-holder, iht. åndsverksloven. Alle bilder levert av fotograf Robin Lund skal krediteres ved bruk og publisering «Foto: Robin Lund .no». Manglende kreditering faktureres standardhonorar ganger 2. Les mer om kreditering: https://robinlund.no/kreditering/