Foto – brukslisens – fri bruk

VERSJON 20200104A

Lisens for fri bruk av foto fra fotograf Robin Lund

Lisens «fri bruk» er den enkleste og mest vidtrekkende brukslisensen. Denne brukes i noen tilfeller ved salg av arkivbilder. Den kalles også gjenbrukslisens eller flerbrukslisens (til motsetning fra engangslisens).

Med bakgrunn i den vide brukstillatelsen koster gjerne en flerbrukslisens en god del mer enn mer enn en engangslisens.

Lisensen gir kunden en ikke-eksklusiv anledning til å benytte lisensierte bilder gjentatte ganger etter behov, både til print- og internettpublisering.

Fotografen vil ikke kreve vederlag ut over det som er avtalt, uansett opplag.

Kunden har dog ikke anledning til å videreformidle eller videreselge bildene til tredjepart eller å bruke/publisere bilder på produkter ment for videresalg.

 

GENERELL INFO:

Fotografiet omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). Ifølge denne loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder.

Fotografen skal krediteres. Les mer her.