Foto – brukslisens – fri bruk

VERSJON 20191120A

Lisens for fri bruk av foto fra fotograf Robin Lund

Lisens «fri bruk» er den enkleste og mest vidtrekkende brukslisensen. Denne brukes i noen tilfeller ved salg av arkivbilder. Den kalles også gjenbrukslisen eller flerbrukslisens (til motsetning fra engangslisens).

Lisensen gir kunden en ikke-eksklusiv anledning til å benytte lisensierte bilder gjentatte ganger etter behov, både til print- og internettpublisering.

Fotografen vil ikke kreve vederlag ut over det som er avtalt, uansett opplag.

Kunden har dog ikke anledning til å videreformidle eller videreselge bildene til tredjepart eller å bruke/publisere bilder på produkter ment for videresalg.

GENERELL INFO:

Fotografiet omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). Ifølge denne loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder.

Fotografen skal krediteres. Les mer her.