Foto – brukslisens – fri bruk

Lisens for fri bruk av foto fra fotograf Robin Lund

Lisens «fri bruk» er den enkleste og mest vidtrekkende brukslisensen. Denne brukes i noen tilfeller ved salg av arkivbilder.

Lisensen åpner for at kunden tilkjennes en ikke-eksklusiv anledning til å benytte lisensierte bilder etter behov, både til print- og internettpublisering.

Fotografen vil ikke kreve vederlag ut over det som er avtalt, uansett opplag.

Kunden har dog ikke anledning til å videreformidle eller videreselge bildene eller å bruke/publisere bilder på produkter ment for videresalg.

Fotografiet omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). Ifølge denne loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder.

Fotografen skal krediteres. Les mer her.

Print Friendly, PDF & Email