Foto – brukslisens – flergangsbruk (fri bruk)

VERSJON 20220722A

Lisens for flergangsbruk av foto fra fotograf Robin Lund

Lisens for gjentatt bruk («fri bruk», oversatt fra det engelske begrepet «Royalty Free») er den enkleste og mest vidtrekkende brukslisensen. Denne brukes i noen tilfeller ved salg av arkivbilder, når kunden ønsker tilgang til bred bruk med få restriksjoner. Lisensen kalles også gjenbrukslisens eller flerbrukslisens (til motsetning fra engangslisens).

Med bakgrunn i den vide brukstillatelsen koster gjerne en flerbrukslisens en god del mer enn mer enn en engangslisens.

Lisensen gir kunden en ikke-eksklusiv anledning til å benytte lisensierte bilder gjentatte ganger etter behov, både til print- og internettpublisering.

Fotografen vil ikke kreve vederlag ut over det som er avtalt, uansett opplag.

Kunden har dog ikke anledning til å videreformidle eller videreselge bildene til tredjepart eller å bruke/publisere bilder på produkter ment for videresalg.

 

GENERELL INFO:

Fotografiet omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). Ifølge denne loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder.

Fotografen skal krediteres. Les mer her.