Bildebruk og bilderettigheter

Fotografier omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). I henhold til loven har fotografen alle rettigheter til sine bilder. Ingen kan bruke, reprodusere, videreformidle eller endre et fotografi uten samtykke fra fotografen eller den som formidler fotografens rettigheter.

Denne siden omhandler i hovedsak fotograf Robin Lunds betingelser. Besøk nettstedet Bildetyveri.no for generell og utdypende informasjon vedrørende bildebruk og bilderettigheter.

Les gjerne også
• «Forespørsel om vederlagsfri bruk av arkivbilder»
• «Om bildekreditering» 

Norges lover
Fotografer har lovfestet rett til å bli kreditert ved publisering av bilder, iht. åndsverksloven. (Illustrasjonsfoto: Robin Lund)

Generelt om bildesalg/bruksrett

Fotografer selger sjelden retten til selve bildet, men en bruksrett. Denne bruksretten kan være svært begrenset eller dekke bruk i flere sammenhenger. Prisen avspeiles gjerne i hvor omfattende bildet skal brukes, og om det er behov for eksklusivitet.

Merk:

• Bilder skal krediteres ved publisering
• Avtalt honorar må være betalt for at brukslisens er gjeldende.
• Bilder skal ikke publiseres eller videredistribueres ut over avtale. 

Bildefilene skal være levert av fotografen.
• Det er ikke tillatt å skanne, avfotografere eller på annen måte å reprodusere fotograf Lunds bilder til uansett bruk, da det vil forringe kvaliteten og er brudd på opphavsretten.
• Det er ikke tillatt å gjenbruke fotograf Lunds bilder hentet fra nettsteder. Bildene skal være levert fra fotograf til kunden, eller fra autorisert utsalgssted som f.eks. bildebyrå.

• Fotograf Robin Lund forbeholder seg retten til å lage forstørrelser av egne verk, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Brukslisens eksempel 1
For forstørrelser gjelder bruksretten kun for den ene forstørrelsen. Det vil være lovbrudd å lage kopier (eksemplarfremstilling), uansett om det er til privat bruk eller til noen form for publisering.

Brukslisens eksempel 2
Fotografer selger gjerne bilder til redaksjoner og bedrifter. Bruksretten vil da som regel gjelde én gangs publisering i en gitt størrelse og for et gitt opplag. Om bildet skal brukes flere ganger (gjenbruk) må det betales for flerbrukslisens.

Unntak Unntaket er såkalte royaltyfrie (RF) bilder. Royaltyfrie bilder leveres med vid bruksrett og kan som regel brukes gjentatte ganger uten at det medfører merkostnader for kjøperen. RF-bilder selges i alle prisklasser fra bildebyråer. Dette er en lite brukt forretningsmodell for yrkesfotografer i Norge, da det sjelden er mulig å ha et levebrød med denne lisensmodellen i et så lite marked som det Norge er. RF-lisens fra oppdragsfoto prises høyere.

Annet

Privat bruk av personbilder
Robin Lund tilbyr at personbilder for allerede honorerte produkter/brukslisenser fritt kan benyttes til bruk på private nettsider/Facebook og lignende, forutsatt at fotografen er kreditert på eller i tilknytning til bildet. Om vannmerke beskjæres skal fotografen navngis på annet vis i tilknytning til bildet («Foto: Robin Lund .no»), i samsvar med norsk lov og god skikk og bruk.

Promotering av fotografen
• Fotograf Lund er stolt over egne bilder og kan benytte bilder fra oppdrag til egenpromotering. Om dette ikke er ønskelig må det gis beskjed.