Seier i tingretten

Domfelling av bildetyver fortsatter. I februar måtte en tunglært studentsamskipnad stå til rette for Oslo tingrett.