TJELDSUND 13. OKTOBER 2011 – Konstituering av kommunestyret. Høyres Jostein Aarsund.