TJELDSUND 13. OKTOBER 2011 – Konstituering av kommunestyret. Hinnøysiden tverrpolitiske listes Gunnhill Margy Andreassen.